Etikett: ELMs årsmöte

Ny nåd och nytt arbetsfält

Under försommaren arrangerade ELM sin årskonferens i Örkelljunga i nordvästra Skåne. Det blev fantastiska dagar där uppmuntran från Guds Ord varvades med goda samtal om rörelsens kallelse och framtid.

Kallad till glädje

I månadsskiftet maj-juni höll ELM sin årsmöteshelg i Lund. det blev ett gott möte med god undervisning, god gemenskap och ett årsmöte i god anda.

Tankar efter ett årsmöte

När man kommer hem efter ett årsmöte får man ofta frågor om vilka beslut som tagits och vilka frågor det uppstått diskussion omkring. Och sådant förstås viktigt. I en demokratiskt uppbyggd organi­sa­tion är årsmötet väldigt viktigt. Samtidigt, när jag reflekterar några dagar efter årsmötet, är det annat tankarna fastnar för…. Läs hela artikeln »