Etikett: ensamhet

Ensamhet i relationer

Ensamhet kan drabba oss plötsligt och oväntat. När jag som ensamstående stannar vid en korsning och ser det nyförälskade paret lekfullt vandra hand i hand, väcker det först ett varmt leende innan ensamheten hugger tag i mig. När jag som gift märker att jag inte når min partner och att jag inte får den förståelse jag längtar efter, kan distansen kännas outhärdlig. När jag befinner mig i den kristna gemenskapen kan jag trots värmen och gemenskapen plötsligt uppleva ett smärtsamt avstånd.

Ensamhet och gemenskap

Det talas mycket om ensamhet och brist på gemenskap i dag. Att det är ett växande problem i vårt samhälle förstår vi av det vi hör och ser. Ensamhet kan ta sig olika uttryck. Det många lider av är en ensamhet där man saknar mänskliga kontakter, där man blivit mer eller mindre isolerad från omvärlden.