Etikett: Fasta

Vad säger Bibeln om fasta?

FASTA OMTALAS på många ställen i Bibeln. På gamla förbundets tid bjöd Gud hela sitt folk att fasta vid den stora försoningsdagen, den dag då Herren skulle bringa försoning för deras synder (3 Mos. 16:29). Den som inte fastade skulle utrotas ur sitt folk. Det berättas också om hur Mose… Läs hela artikeln »

Varför fastar inte vi?

En gång ställdes den frågan till Jesus. Då gällde den hans lärjungar. Matt. 9:14–15. Johannes Döparens lärjungar övade sig i fasta, men tydligen inte Jesu lärjungar. Jesus svarade att fastan inte var lämplig när brudgummen fanns närvarande. Här anges en dimension i fastan. Den hör ihop med festen. Den förbereder… Läs hela artikeln »