Etikett: Frälsning

Frälsaren

Förre domprosten Gustaf Adolf Danell har avlidit i en ålder av 92 år. Frid över hans minne! Genom att åter publicera något han skrivit vill Till Liv hedra denne trons kämpe – åtta gånger på biskopsförslag, åtta gånger avvisad av makthavare med svenska folkets avkristning på sitt program.

Frälsningsvisshet

Hur ska jag få frälsningsvisshet? Hur kan jag veta att jag är frälst? Kan man över huvud taget äga visshet om att man är frälst? Dessa spörsmål är inte främmande för ett Guds barn. Tvärtom hör de till de viktigaste av de frågor som ett Guds barn vill ha klarhet i.

Kristen – till namnet eller i verkligheten? Är jag en verklig kristen?

Det var i Antiokia som lärjungarna för första gången fick heta kristna (Apg. 11:26). Vad är det att vara en kristen? Vem är en kristen? Hur blir man en kristen? Svaren kan bli mångskiftande, beroende på vem man frågar.

Frälsningens hjälm (Ef. 6:17, 1 Tess. 5:8)

”Men oktober och november och december äro grå.” Så slutar ramsan där man lär sig namnen på årets tolv månader. Jag har alltid undrat var den person bodde som diktade dessa rader. Oktober är oftast en färgsprakande månad, men november och december kan verkligen vara grå.