Etikett: gemenskap

Thaer från Irak vidgar gemenskapen

Hur upplevs det svenska julfirandet av en person som kommer från ett annat land? För Thaer från Irak är det viktigaste gemenskapen och gudstjänsterna även om han saknar några av hemlandets delikatesser.

Förvandlande gemenskap

Gud är vårt upphov och ursprung. Ändå finns det mycket omkring oss som vill få oss bort från gemenskapen med honom. Allt det som brukar kallas för synd har en splittrande och förfelande inverkan på våra liv. I en fallen värld är också kroppsliga sjukdomar en del av tillvaron. Men Gud möter oss i allt genom att sakta dra oss in i Treenighetens helande gemenskap.

Vägen till en öppen gemenskap

Vad kännetecknar en kristen gemenskap? Hur kan föreningar och församlingar bli gemenskaper som på djupet präglas av öppenhet och ärlighet? Daniel Falkemo funderar kring detta.

Decembermorgon

Många ensamma människor behöver en påminnelse om att de inte är glömda av Gud. Berättelsens Maria ger ett efterföljansvärt exempel.

Äkta gemenskap

Äkthet är då något stämmer överens med vad det utger sig för att vara. Är vår gudsrelation och relationerna inom vår kristna förening äkta?

Gemenskap

Gemenskap är ett grundläggande mänskligt behov. Det blir tydligt redan i Bibelns andra kapitel, där Gud konstaterar att det inte är gott att mannen är ensam. I vår tid är verklig gemenskap en bristvara.

Ensamhet och gemenskap

Det talas mycket om ensamhet och brist på gemenskap i dag. Att det är ett växande problem i vårt samhälle förstår vi av det vi hör och ser. Ensamhet kan ta sig olika uttryck. Det många lider av är en ensamhet där man saknar mänskliga kontakter, där man blivit mer eller mindre isolerad från omvärlden.

Manskören – en oas i vardagen

”Ande, du som livet ger fall nu över oss. Smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig.” – Så höjer vi en tonart! ”Ande, du som livet ger…” Det är torsdagskväll och KUM:s manskörs första övning denna höst. Ett tjugotal karlar sjunger upp sig så att taket håller på att… Läs hela artikeln »