Etikett: Gud

En Gud som förklarar verkligheten

Vägen till en kristen tro är både intellektuell och personlig. Här berättar Anders Ek om hur han blev kristen och varför han fortsätter att tro att Gud finns och har visat sig i Kristus.

Samma Gud med annat namn?

Tillber kristna och muslimer samma Gud? Frågan har visat sig svår att bara svara ett direkt ”ja” eller ”nej” på. Här kastar Ray Baker ljus över den. Frågan om kristna och muslimer tillber samma Gud är till synes ganska enkel, men svaret är långtifrån enkelt. Å ena sidan kan man… Läs hela artikeln »

Om Gud inte finns …

Vi människor talar om saker som rätt eller fel. Vi upplever moral. Men vad grundar sig moralen egentligen i? Vi söker spåren som leder till existensen av en Gud.

Sådan är vår Gud!

Vad skulle du göra om du fick en termin till ditt förfogande? Jag valde att gå på Credoakademin i Stockholm. Över en natt förändrades min tillvaro och 2003 blev ett enda stort frågetecken. Från att ha haft ett heltidsengagemang fick jag plötsligt tid till förfogande. Till en början var det… Läs hela artikeln »

Vilan i Gud

Hela mitt lilla jag kan hållas uppe, hjälpas och få kraft genom något som jag har inom räckhåll – Guds ord.

Vad är en människa?

Människan – innerst inne god eller eller helt och hållet ond?
Vad lär Bibel och bekännelse om människans väsen?

Lilla katekesen: Första artikeln

Jordiska makthavare och maktmissbrukare har en blott tillfällig, förlänad makt. Gud är den som har all makt. Han för stjärnevärldarnas härskaror fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir (Jes. 40:26). Inför honom får vi komma i Jesu namn och säga ”Fader vår”.

Du står på helig mark

Det finns flera stora tal nedtecknade i Bibeln. Korta tal och långa. Av Mose, profeterna, Jesus själv, Petrus och Paulus m. fl. Ändå är det väl inget av dessa som fått en så dramatisk verkan på åhörarna och för talaren som Stefanus’ tal inför översteprästerna.

Från fäderna

INFÖR GULDKALVEN Tro nu aldrig, att israeliterna vid Sinai tänkte förneka Herrens under eller övergiva honom, när de ville ha en gud, som de kunde se. Hur en gud ser ut, visste de mycket väl: hos hedningarna hade de sett gudar i hundratal. Hur skulle de kunnat inse, att de… Läs hela artikeln »