Tagg: Guds försyn

Vem för solen ur dess tjäll? – om Guds försyn

Läran om Guds försyn har sin grund i tron på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Den behöver aktualiseras i vår tid.