Tagg: Guds ord

Guds och människors ord – hur går det ihop?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Bibelordets funktion – sett ur det dagliga brödets synvinkel

Bland all den reklam som vi översköljs med i dagens Sverige dyker det upp en uppmaning: ”Ät mer bröd!” Det är hälsosamt och sunt, säger näringsexperter. Du blir friskare, orkar mer och kan öka produktiviteten. Ja, Gud är god mot oss och förser oss med dagligt bröd, och vi får… Läs hela artikeln »

Känslornas plats i troslivet

Känslor är subjektiva och tron måste vila på objektiv grund – det som är sanning och verklighet vare sig jag tror det eller ej. Känsloupplevelser är alltså inget att bygga på, men utesluter det att känslorna har en plats i den troendes liv?

Himmelrikets hemligheter

Himmelrikets hemligheter öppnar sig så sakteliga för dem som följer Jesus”,
skriver artikelförfattaren i det första avsnittet. ”Jesus är nyckeln till hemligheterna.” Här får vi hjälp att läsa tre av Jesu liknelser.

Axplock

”En kristen kan inte göra några eftergifter i någon trosartikel. Detta leder till svår kamp, och det är lätt gjort att kampen evigt förloras, om man inte av alla krafter håller sig vid det kära Ordet. Det går inte an att akta Guds ord så ringa som världen gör och… Läs hela artikeln »

Vad händer?

Majoriteten av denna tidnings läsare tillhör (ännu) organisationen Svenska kyrkan. Den kan inte likställas med Kristi Kyrka i Sverige. Med smärta måste vi närmast konstatera, att organisationen Svenska kyrkan blivit Kristi Kyrkas fiende. Men det händer också mycket, som visar att Kristi Kyrka i Sverige ännu lever. Vi har också anledning att hålla fast vid vad Jesus en gång sade: ”Min Fader verkar ännu alltjämt, så verkar också jag” (Joh. 5:17).