Etikett: Invandring

Thaer från Irak vidgar gemenskapen

Hur upplevs det svenska julfirandet av en person som kommer från ett annat land? För Thaer från Irak är det viktigaste gemenskapen och gudstjänsterna även om han saknar några av hemlandets delikatesser.

Bortom nationsgränserna

Prästen Tord Nordblom har erfarenhet av att hjälpa flyktingar i nöd. Här delar han sina tankar kring den rådande flyktingsituationen. När människor är i nöd måste det som skiljer oss åt få komma i andra hand, säger han.