Tagg: Jesus

Kristus – min rättfärdighet

Genom Gud finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet… 1 Kor. 1:30.

Han kommer!

Plötsligt kommer Boas. Han ser sig omkring. Han vill göra gott…

Josef – en förebild till Jesus

Det är märkligt att läsa berättelsen om Josef i Första Moseboken. Det är mycket i hans liv som pekar framåt mot Jesus.   JESUS, VÅR BRODER Israel sände Josef till hans bröder, som vaktade fåren i Sikem. Det var inte riskfritt att fara dit, men Josef svarade: ”Jag är redo.”… Läs hela artikeln »

Välkommen till Livet!

– Jag tycker synd om er kristna, sa taxichauffören över axeln. Men han såg allt annat än bedrövad ut. Hans axlar skakade av skratt. – Här går ni omkring och bygger allting på er tro på ett liv efter döden. Ni arbetar, ber, avstår från allt, och när ni så kommer till slutet, kommer ni att upptäcka att det i alla fall inte finns något sen. På nytt brast han ut i skratt.

”Se, jag lever”

Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Upp. 1:17‒18. Bön: Lovad vare du, Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det… Läs hela artikeln »

Trådar & förebilder

”Genom vår olydnad har vi fallit ned i döden och domen. Men Jesus har stigit ända ned till oss för att frälsa oss”, skriver Gustav Börjesson i denna andra del av sin artikelserie. Han visar att även Gamla Testamentet kungör detta glada budskap för oss. De kläder Gud gav Adam och Eva har något viktigt att säga oss, liksom historien om Josefs förnedring och upphöjelse.

Guds Son och Guds ord

Även den mindre uppmärksamme bibelläsaren torde ha upptäckt att Ordet, det skrivna Ordet, är oupplösligt förbundet med Jesu liv och gärning. Det gäller allt Guds Ord som vi har oss givet i Gamla såväl som i Nya Testamentet. Samtidigt som Ordet talar om Jesus har det både sitt upphov och… Läs hela artikeln »

Jag tror på Jesus Kristus…

I den kristna församlingens trosbekännelser har man formulerat det som man ansett vara nödvändigt att bekänna och hålla fast vid, det som är huvudsaken. Vi har de tre gammalkyrkliga bekännelserna. Vi har den Augsburgska trosbekännelsen från ett annat ödesmättat skede i den kristna kyrkans historia.

Väckelseförkunnelsen i vårt land får inte tystna!

Jesu ankomst är säkert mycket nära. Hans beskrivning av de tecken som förebådar den stämmer in på det som händer omkring oss och i hela världen. Läser vi Matt. 24 ser vi det. ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd på hungersnöd… Läs hela artikeln »