Etikett: Känslor

Känslornas plats i troslivet

Känslor är subjektiva och tron måste vila på objektiv grund – det som är sanning och verklighet vare sig jag tror det eller ej. Känsloupplevelser är alltså inget att bygga på, men utesluter det att känslorna har en plats i den troendes liv?