Etikett: Kenya

Fest och försoning i Sigowet

Livet i en församling kan se väldigt olika ut på olika platser i världen. Samtidigt finns det också mycket som känns igen. En missionär har mött några ledare i ett pastorat i Kenya som berättar om hur ett tålmodigt och ödmjukt arbete får bära frukt.

ELM nytt & info

Sverige Året börjar med sammanträde för ELMs styrelse 29–30 januari och dessförinnan för styrelsens arbetsutskott den 7, nämnden för utlandsmission (NUM) 8–9, nämnden för mission i Sverige (MIS) den 14, BV-förlags styrelse och tidningsnämnden den 19. Be för dessa samlingar och, om du har idéer och synpunkter, ta gärna kontakt… Läs hela artikeln »

Hur mår kyrkan i Kenya?

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK, är med fler än 100 000 medlemmar den största av ELMs samarbetskyrkor. Den är frukten av ELMs missionsarbete och många är de gånger vi tackat Gud för att hans ord haft framgång i Kenya. Men de senaste åren har rapporterna från ELCK varit fyllda av sådant som väckt sorg och oro mer än glädje. Missionssekreterare Jonny Bjuremo ger oss en översikt över en komplex situation.

Längtan som lever vidare

Under senaste åren har missionsledare Erik Andersson besökt flertalet av ELMs missionsländer. Här delar han erfarenheter och uppdaterar oss om läget i missionens arbete. Mission är glädje, tålamod och en okuvlig längtan.

En vision som inte får underskattas

I Matongo i Kenya ligger Neema Lutheran College med dess teologiska fakultet och lärarseminarium. Ordet neema betyder nåd och Per-Martin Hjort intygar att det är just en nåd att besöka en institution som fungerar väl. Samtidigt måste han konstatera att maktkamper gjort att visionen inte fått blomma ut.

Missionsnytt

Fyra frågor till två predikanter Predikantkåren i MBV har utökats: Henrik Åström och Jakob Birgersson har båda svarat ja på kallelsen att vara predikant.Vid MBV:s årsmöte i Stockholm i juni kommer de att delta i en välsignelsestund, särskilt anordnad för dem. HENRIK, 23, bor i Vännäs tillsammans med sin danskfödda… Läs hela artikeln »

Minnesvärd teologisk konferens i Kenya

Den 16–19 februari hölls en internationell konferens i den Evangelisk-Lutherska Kyrkans i Kenya (ELCK) teologiska seminarium på Matongo. Ämnet för konferensen hade hämtats från orden i 1 Joh. 5:7: Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet. Drygt 150 delegater med anknytning till olika evangelisk- lutherska sammanhang från inte… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

En innehållsrik dag Missionsdagen i Ängelholm den 13 mars erbjöd de drygt 60 vuxna och tio barnen ett omväxlande program. Seminarierna gav oss nycklar för att nå in bland muslimer, en bild av ett arbete bland invandrare i Rosengård, video och en levande skildring av ungdomar som varit i Afrika,… Läs hela artikeln »

Tillbaka i Kenya

SOMMAREN 1996 TVINGADES VI lämna Kenya under dramatiska omständigheter. (En del av detaljerna har vi skildrat i en artikel som publicerades i Till Liv, 01/97.) Under åren som gått sedan dess har mycket hänt – mycket vatten har runnit genom Sondufloden, frestas man som tidigare Matongo-missionär att säga. Den elev… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Verklighet som griper Linnea Åström åkte i slutet av januari tillsammans med familjen Olof Göransson för att hjälpa dem i familj och arbete. Hon berättar: Visst har jag hört berättas från missionsfältet. Lite halvslött har jag betraktat missionärernas diabilder med leende etiopiska småpojkar, präster i utstyrsel och fullsatta kyrkor. Men… Läs hela artikeln »