Tagg: Kenya

Missionsnytt

Angeläget arbete i Nakuru Det behövs förstärkning på missionärsfronten i Nakuru… Jag vet inte vad Gud har tänkt i framtiden, men jag ser att det finns så mycket att göra här och i omnejden. Skörden är stor men arbetarna är få… (Matt. 9:37). En församlingsbyggande verksamhet bör visserligen i första… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Information från MBV:s styrelse Den 14–15 december avhandlades ett antal ärenden för missionen i hem- och utland. Ekonomi och administration En ekonomisk rapport av 2003-10-31 kunde med tacksamhet till Gud läggas till handlingarna. Intäkterna överstiger kostnaderna med drygt 3,7 miljoner kronor, framför allt beroende på rikliga testamenten, nästan 7,3 miljoner… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Information från MBV:s styrelse Den 19–20 september behandlades ett antal ärenden angående missionen i hem- och utland. En ekonomisk rapport av 2003-09-15 kunde med stor tacksamhet till Gud läggas till handlingarna. Den visar ett positivt resultat, drygt 2,7 miljoner kr, vilket beror på rikligt erhållna testamenten. Gåvogivandet lever dock inte… Läs hela artikeln »

Några intryck från en resa till Kenya

Irene och Karl-Gustav Ohlsson arbetade som missionärer i Kenya för fyrtio år sedan. De har nu åter besökt landet och med stor tacksamhet fått se att Guds ord har framgång.

Guds ord är levande och verksamt

Anna-Brita Albertson reste ut till Kenya i MBV:s tjänst 1950 som sjuksköterska och barnmorska. Anna-Brita har blivit landet trogen hela sitt liv, och efter pensioneringen har hon byggt sig ett hus ett par km från Itierio. Hon deltar regelbundet i gudstjänsterna och betyder fortfarande, trots sina 82 år, mycket för människorna i närområdet.

Missionsnytt utlandet

Administrationen Jens Aage Nielsen har under de senaste två åren varit MBV:s missionssekreterare för arbetet i Etiopien. P.g.a. sjukdom i familjen har Jens Aage bett om att bli entledigad från sin tjänst fr.o.m. den 1 september 2003. MBV:s ledning beklagar att Jens Aage nödgas lämna sin tjänst men hyser samtidigt… Läs hela artikeln »

Missionsnytt utlandet

Etiopien Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka (EELC) har fr.o.m. innevarande år en ny konstitution. Det har emellertid visat sig att arbete med registrering, etc. inte kunnat genomföras. De statliga myndigheterna har bett om ytterligare förtydliganden, vilket medför att EELC kallar till ett extra årsmöte den 19 juli. Kyrkans officiella status är viktig,… Läs hela artikeln »

Personligt möte

Biskopen i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya, Walter Obare, var tillsammans med sin fru Eunice på besök en vecka i Sverige i anslutning till Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners årsmöte.
Eftersom makarna Obare var kort tid i Sverige, fick inte så många träffa dem personligen. Karin Gunnarsson samtalade med dem på Strandhem en dag för denna presentation i Till Liv som av utrymmesskäl blir kortfattad.

Gatubarnens liv kan förändras! – en intervju med två fältarbetare

MBV:s missionär Rakel Smetana arbetar med gatubarn i Nakuru i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya. I teamet ingår utöver evangelist och diakonissa också medlemmar i församlingen. Vi har bett Rakel presentera ett par av dem som är engagerade.

Alla tiders Kenya-missionärer

Den 1 maj var det samling för MBV:s f.d. kenyamissionärer med barn och barnbarn, och ett sextiotal personer i olika åldrar mötte upp på Missionsgården Strandhem. Ursprungligen var tanken att anordna en träff i samband med ELCK-pastorn Richard Olaks besök i Sverige. Hans resa blev tyvärr inställd p.g.a. sjukdom, men… Läs hela artikeln »