Etikett: Konvertering

Därför konverterar jag inte

Intresset för romersk-katolska kyrkan är stort i Sverige i dag och många väljer att konvertera. Men innan man gör det fi nns det skäl att tänka sig för och fundera på vad man utgår ifrån. Kanske ligger det skatter gömda i det evangeliska arvet som man har kvar att upptäcka.