Tagg: Kristus

Kristus i GT

Under året som gått har vi i två artiklar behandlat hur Kristus är synlig i Gamla Testamentet. Här följer den sista i denna serie.

Kristus i GT

I katekesutvecklingen ställs frågan: ”I vilka tillstånd skall vi betrakta vår Frälsare?” Svaret lyder: ”I hans förnedring och upphöjelse.” Hos flera av Gamla testamentets personliga förebilder till Kristus framträder detta mönster tydligt.

Kristus i GT

Om Kristus står det skrivet i alla Skrifterna, det har Jesus själv visat. Han möter oss i direkta utsagor och personliga förebilder. Några exempel på detta ska ges i ett par kommande artiklar.

Kristus – min rättfärdighet

Genom Gud finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet… 1 Kor. 1:30.

Välkommen till Livet!

– Jag tycker synd om er kristna, sa taxichauffören över axeln. Men han såg allt annat än bedrövad ut. Hans axlar skakade av skratt. – Här går ni omkring och bygger allting på er tro på ett liv efter döden. Ni arbetar, ber, avstår från allt, och när ni så kommer till slutet, kommer ni att upptäcka att det i alla fall inte finns något sen. På nytt brast han ut i skratt.

”Se, jag lever”

Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Upp. 1:17‒18. Bön: Lovad vare du, Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det… Läs hela artikeln »

Guds Son och Guds ord

Även den mindre uppmärksamme bibelläsaren torde ha upptäckt att Ordet, det skrivna Ordet, är oupplösligt förbundet med Jesu liv och gärning. Det gäller allt Guds Ord som vi har oss givet i Gamla såväl som i Nya Testamentet. Samtidigt som Ordet talar om Jesus har det både sitt upphov och… Läs hela artikeln »

Jag tror på Jesus Kristus…

I den kristna församlingens trosbekännelser har man formulerat det som man ansett vara nödvändigt att bekänna och hålla fast vid, det som är huvudsaken. Vi har de tre gammalkyrkliga bekännelserna. Vi har den Augsburgska trosbekännelsen från ett annat ödesmättat skede i den kristna kyrkans historia.