Etikett: Kyrkofrågan

Öppet forum

Tack för god gemenskap! Tack för den lojalitet och omsorg om Svenska kyrkan som framkommit i flera inlägg om förhållandet mellan MBV och Svenska kyrkan. Jag är glad och tacksam för den gemenskap och samhörighet som vi får ha tillsammans. I trädgårdslandet Svenska kyrkan har mycket ogräs kommit in. Det… Läs hela artikeln »

Öppet forum

Vad lärde våra fäder? ”Utanför kyrkan ingen salighet”. Denna tes, formulerad av den romerska kyrkan, utgör en sammanblandning av den synliga och den osynliga kyrkan. Kanske utgör den bakgrunden till att frågan om kyrkotillhörighet blivit så kontroversiell. Bibeln lär mycket om församlingen men ger ingen direkt anvisning om viss kyrkotillhörighet…. Läs hela artikeln »

Öppet forum

I två tidigare nummer har kyrkofrågan ventilerats i denna spalt. Här kommer ytterligare ett inlägg, som betonar vikten av att dra lärdom av kyrkohistorien. Hur tänkte och handlade våra fäder? Det är med glädje jag konstaterar att kyrkofrågan nu diskuteras. Den har under många år varit samtalsämne i våra styrelser… Läs hela artikeln »