Etikett: Lag

Nådens befriande samvete

I den tredje delen om ELMs teologiska kärna har vi kommit fram till förhållandet mellan lag och evangelium. Det är lätt att blanda samman dessa begrepp men när vi hittar rätt i dem befrias vi till både frid och glädjefull tjänst.

Salt och ljus i världen

Hur tar vi som kristna vårt samhällsansvar? Vilka är skillnaderna mellan den enskildes och samhällets skyldigheter? Skall vi ovillkorligen lyda samhällets lagar och myndigheter? Hur bör vi arbeta för förändring?

En kamp på liv och död

När ditt hjärta tror på Jesus, har du funnit vila i det fullkomnade. Din fiende satan unnar dig emellertid inte det som han själv förlorat. Därför skjuter han sina brinnande pilar mot dig. Men du är inte försvarslös. Du får hålla upp trons sköld, och det gör du genom att lära av Jesus. Han mötte satan med orden ”Det står skrivet”. Satan måste lägga ned vapnen när han möter någon som tar skydd bakom Guds ord.