Tagg: Lärande

Mission och lärande

Jesus Kristus, världens Frälsare, är missionens Herre. Evangelium angår alla människor på jorden, och Jesu lärjungar – varje ny generation – är anförtrodda uppdraget att föra det glada budskapet om frälsningen i Kristus vidare genom lärande, d.v.s. genom en undervisning, som i grunden är ”ett ständigt påminnande om vad Jesus lärt och sagt”.