Tagg: Ledare

Förbliv i Jesu ord!

Jesu sade: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” Joh. 8:31–32. I redaktionen för missionstidningen Till Liv för vi då och då samtal om tidningens profil och målsättning. Till god hjälp är då de synpunkter… Läs hela artikeln »

Glöm aldrig kraften i Guds nåd!

Stormötet L 2000 har skänkt glädje i Herren men även stämt till eftertanke. Omkring 2 000 människor samlades några höstdagar under temat ”Jesus är Herre!”

Resumé och självrannsakan

Kyrkoåret lider mot sitt slut. Det är dags att sammanfatta, och det är tid för självrannsakan. Vilka rikedomar har inte året med dess bibeltexter, psalmer och andliga sånger erbjudit oss. Hur har vi tagit emot de erbjudanden vi fått, och hur har vi förvaltat dem?

Förvalta med ansvar!

Tänk på dig själv och din framtid! Spara, planera och investera! Det är uppmaningar och signaler som når oss alla så gott som dagligen! Jag behöver bara nämna erbjudandet att köpa Telia-aktier, uppmaningar till fondsparande och alla de erbjudanden som kommer när det gäller premiepensionen och avtalspensionen. På mitt skrivbord… Läs hela artikeln »

Predika evangelium!

”Evangelium till alla” var temat för MBV:s årsmöte i juni månad. En paroll som de flesta biskopar, präster och pastorer sannolikt skulle kunna ansluta sig till – i varje fall så länge de själva finge definiera begreppet ”evangelium”. Vi lever ju i en tid då snart sagt vilket uppmuntrande budskap… Läs hela artikeln »

Jesus är här

Stora helger med viktiga firningsämnen kommer tätt så här års. Påsk, Kristi Himmelsfärds dag och Pingst – de har alla angelägna ärenden att komma med. Jag vill här hålla fram en aspekt. Vår tro har lätt att fastna vid det som varit en gång i historien och vid det som… Läs hela artikeln »

Vatten till liv

Har du någon gång tänkt så här, när du öppnat vattenkranen för att dricka eller för att duscha: ”Det är ju för väl att det finns vatten!” Nej, jag tror att vi över huvud taget inte reflekterar över detta, utan när vi öppnar kranen förväntar vi oss att klart, friskt… Läs hela artikeln »

Predikans kris

Den har blivit ett kärt ämne för allehanda betraktelser, predikans kris. Även i bekännelsetrogna led jämrar man sig nu för tiden över predikan, och klagomålen bör nog tas på allvar. När predikare traskar sist i tåget bland tidsandans talesmän och säger efter vad opinionsbildare på modet har sagt före om… Läs hela artikeln »

Förintelse

Ett ganska känt begrepp just nu i vårt land. Det har varit en stor konferens i Stockholm om utbildning, hågkomst och forskning om förintelsen. Vår statsminister har stått som inbjudare till många av världens regeringar, experter, forskare och representanter för överlevande från förintelselägren och enskilda representanter från olika samfund i… Läs hela artikeln »

Öppen dörr – stort motstånd

Millennieskiftet har firats med såväl glamour som tragik. Kontrasterna är påtagliga. Förväntningarna har under en längre tid byggts upp och för många människor blev det troligtvis en extraordinär nyårsfest. För andra blev det däremot besvikelser och olycka. Med facit i hand ter sig besvikelserna större än förhoppningarna. Den prövade Jobs… Läs hela artikeln »