Etikett: Liv

Dödens betongbunker

Vi lever i dödens betongbunker. Generation efter generation av människor har sökt en utgång – trevat med blodiga fingrar längs skrovliga väggar – utan att finna någon. Alla har dött under sitt sökande. Ständigt nya gravar har grävts. Filosofer och poeter har sökt en sanning – en nyckel – som… Läs hela artikeln »

En kamp på liv och död

När ditt hjärta tror på Jesus, har du funnit vila i det fullkomnade. Din fiende satan unnar dig emellertid inte det som han själv förlorat. Därför skjuter han sina brinnande pilar mot dig. Men du är inte försvarslös. Du får hålla upp trons sköld, och det gör du genom att lära av Jesus. Han mötte satan med orden ”Det står skrivet”. Satan måste lägga ned vapnen när han möter någon som tar skydd bakom Guds ord.

”Se, jag lever”

Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Upp. 1:17‒18. Bön: Lovad vare du, Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det… Läs hela artikeln »

Döden, domen och evigheten

Jesu tal om två slutmål, evigt liv eller evig död, kan låta hårt, men kan inte bortförklaras.