Tagg: Martin

Det enkla folkets lärobok

Författaren till boken ”Hoppets bekännelse”, Ola Österbacka från Vasa i Finland, tidigare folkhögskolerektor och för närvarande verksam som lärare och konsult, har lovat att i en artikelserie i Till Liv aktualisera Doktor Martin Luthers Lilla katekes. Denna lärobok och bekännelseskrift förtjänar alltjämt ett flitigt studium, i synnerhet som vi lever i en tid som liknar den som Herren genom profeten Hosea beskriver med orden: ”Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap.” Efter denna inledande artikel, som ger en allmän bakgrund, följer i kommande nummer en genomgång av katekesens olika huvudstycken.

Axplock

”En kristen kan inte göra några eftergifter i någon trosartikel. Detta leder till svår kamp, och det är lätt gjort att kampen evigt förloras, om man inte av alla krafter håller sig vid det kära Ordet. Det går inte an att akta Guds ord så ringa som världen gör och… Läs hela artikeln »

Från fäderna

Evangelium talar inte alls om gärningar, påbjudna i Guds lag eller av människor, utan predikar och undervisar endast om den obegripliga och outsägliga Guds barmhärtighet och kärlek som han bevisat oss ovärdiga och fördömda syndare. Då den milde och barmhärtige Fadern såg oss så nedtyngda och så fast kvarhållna under… Läs hela artikeln »