Etikett: Melanchthon

”Den lille greken” – en försummad reformator

En av reformationstidens största teologer som under c:a 30 år var Luthers närmaste medarbetare, var Melanchthon. Philipp Melanchthon var i grunden inte teolog utan humanist och språkvetare. Hans språkkunskaper spelade en avgörande roll vid läsningen av de nytestamentliga skrifterna. Hans förmåga att uttrycka budskapet i ord var också mycket betydelsefull. För de efterföljande generationerna spelade Melanchthons livsverk en stor roll, särskilt vad gäller de lutherska bekännelseskrifterna och skolväsendet i norra Europa. Melanchthon förtjänar uppmärksamhet. Hittills har 500-års jubileet uppmärksammats i tidningsartiklar och i ett symposium på Församlingsfakulteten i Göteborg, där professor Bengt Hägglund och docent Rune Söderlund föreläst om Melanchthons insats i teologin.