Tagg: Mission

Besök i ett torkdrabbat Etiopien

Vi kör mil efter mil genom ett torrt och dammigt landskap. Då och då stannar vi till och samtalar med folket i byarna vi passerar. – Aldrig har jag varit med om en så svår torka, säger den gamle ledaren i en by. – Mina förfäder har berättat om en… Läs hela artikeln »

Gå ut och gör alla folk till lärjungar

Synen på vad mission innebär har förändrats i många sammanhang sista årtionden. Hur uppfattar ELM sitt uppdrag? Erik Andersson reflekterar över det i den fjärde delen i serien om rörelsens teologi.

Var med och rädda liv!

Sverige är ett land där nästan alla kan äta sig mätta och många till och med överkonsumera mat. Vi är ett folk som lider av sjukdomar som uppstår på grund av för mycket ätande. Så är det inte i Etiopien. Nu inleder ELM en nödhjälpsinsamling som kommer att rädda liv.

Barn av två kulturer

MINA FÖRÄLDRAR, BIRGIT OCH MARTIN HJORT, kom som missionärer till Etiopien 1946. De blev kvar i landet till 1965 då de med tanke på sina fyra barns framtid avslutade sin tjänst och för gott återvände ’hem’ till Sverige.

Med livet som insats – 150 år av mission

Väckelsen födde nöden för nästan. Nästan var de som bodde i granngården och i grannbyn. Och i östra Afrika. I dag är det betydligt fl er kristna utanför Sveriges gränser än inom landet vars tro är en frukt av väckelsen i Sverige kring mitten av 1800-talet.

Arbetet bär frukt

I två och ett halvt år har nyplanteringsarbetet pågått i Piura i norra Peru. Enskilda personer har fått lära känna Jesus och kan vittna om allt vad han betyder för dem. De berättar med iver om glädjen över att få berätta om honom för andra.

ELM nytt & info

Sverige Året börjar med sammanträde för ELMs styrelse 29–30 januari och dessförinnan för styrelsens arbetsutskott den 7, nämnden för utlandsmission (NUM) 8–9, nämnden för mission i Sverige (MIS) den 14, BV-förlags styrelse och tidningsnämnden den 19. Be för dessa samlingar och, om du har idéer och synpunkter, ta gärna kontakt… Läs hela artikeln »

Till Luya för att berätta om Jesus

ELMs missionärer i Peru får vara med om ett fint nyplanteringsarbete. Läs om ett missionsprojekt som både är påbörjat och drivs av
församlingsmedlemmarna i Chiclayo själva.

Längtan som lever vidare

Under senaste åren har missionsledare Erik Andersson besökt flertalet av ELMs missionsländer. Här delar han erfarenheter och uppdaterar oss om läget i missionens arbete. Mission är glädje, tålamod och en okuvlig längtan.

Det dubbla bygget

Att undervisa i Guds Ord och samtidigt bygga upp institutioner som kan bära över tid. Så har konceptet för missionen sett ut och nu axlar kyrkan i Etiopien alltmer ansvar och har storslagna visioner. Vi inbjuds att bidra till arbetet.