Tagg: Mission

Dags för ett nytt missionsland

OM VI TÄNKER PÅ SVERIGE som ett kristet land begår vi ett tankefel. De flesta frikyrkor har de senaste åren minskat kraftigt i antal medlemmar.

En smak av Guds godhet

I Peru infaller sommaren under januari till mars. Barn och ungdomar har lov och i kyrkan ordnar man ofta läger och andra aktiviteter. Miriam Goméz från San Antonio berättar om hur viktiga kyrkans sommarläger för ungdomar och vuxna blivit för henne.

En liten kyrka med stora utmaningar

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) har en oerhört viktig uppgift i ett samhälle under snabb förändring. Trots sina begränsade resurser kan den få vara med och uträtta underverk.

Mod att bygga för framtiden

När etiopiska samarbetspartners bygger för framtiden, bygger de även upp oss svenskar. Vi får inspireras av deras mod och företagsamhet.

Hälsning från en isolerad kyrka

De som åker och Besöker sitt forna hemland vill som regel få tid med sin familj och sina vänner. Min resa till mitt gamla hemland Eritrea hade ytterligare två anledningar. Den ena var att ta emot de böcker som jag i förväg hade skickat. Den andra var att samla material… Läs hela artikeln »

Där tiden står still – men tron växer

Tjugofem år har gått sedan Per-Martin Hjort var missionär i Kenya. Nu har han återvänt till ett land där den materiella nöden är stor, men gudstron lever.

Från personlig vinning till personlig tro

Lärare, student, projektledare, föreståndare för BCM (Bethesda Children Ministry), trebarnspappa – det är många titlar som kan användas för att beskriva John Kissinger, 40 år, bosatt i Nakuru, Kenya.

Vad händer i Etiopien?

Ett land, sexhundra mil bort, har en speciell plats i många missionsvänners hjärtan – Etiopien. För något över hundra år sedan var det ett land med en stolt historia, men fattigt och i behov av det förlösande evangeliet om Jesus. Många svenskar har fått bidra till landets uppbyggnad i det civila samhället. Och många, väldigt många, är de missionärer som på Guds uppdrag lagt grunden till vad vi i dag ser av kristen tro och väckelse i landet.

Mission – att rädda människor till evigt liv!

Gud bjuder oss att vara hans händer och fötter för att rädda människor till evigt liv. Vi får proklamera Guds Ord i den helige Andes kraft.

Missionen är vår sak!

Mission är inte något för några specialintresserade. Det är varje kristens uppgift. I det uppdraget får vi alla Be, Ge och Gå – med olika tyngdpunkt.