Etikett: Missionsföreståndare

På luren

Till Liv har denna gång ställt några frågor till MBV:s missionsföreståndare, Roland Gustafsson.  Du är MBV:s missionsföreståndare. Vad innebär det? 1991 kallade MBV:s styrelse mig att ha det administrativa ansvaret för missionen i utlandet. De senaste två åren har arbetsbeskrivningen benämnts ”missionsföreståndare”, en samordnande funktion för ärenden som berör missionen… Läs hela artikeln »