Tagg: Nåd

Från fäderna

”Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.” Med orden i Rom 8:39 om Guds kärlek i Kristus Jesus har aposteln Paulus låtit förstå, att han inte syftar på Guds allmänna kärlek, varmed Gud älskar och vårdar allt han skapat, utan på den höga förbundskärlek, med vilken Gud älskar… Läs hela artikeln »

Köp tiden!

”Köp tiden, ty dagarna är onda.” Ef. 5:16. Så står det i min konfirmationsbibel. Ta väl vara på tiden, vill Guds Ande säga oss. Tiden kan man inte ersätta med något annat; den är oersättlig. Den dag som gått är borta. Hur blev den använd? ”Tänk om du i dag… Läs hela artikeln »