Etikett: Omorganisation

KUS fyller 100 och blir ELU

KUS höll sitt hundrade årsmöte den 15 juli 2005 i Lutherska Missionshuset i Hässleholm och det 102:a som­marmötet den 16–17 juli på Strandhem, Örkelljunga. Och KUS 100-årsjubileum firades med ballonger, fyrverkeri och fanfar… I årsmötet, då KUS blev ELU, deltog 80 föreningsombud och tio styrelseledamöter och det präglades av stor… Läs hela artikeln »

ELM Syd bildas

ELM Syd höll sitt första och konstituerande årsmöte lördagen den 2 juli i Hjärsåslilla missionshus i nord­öst­ra Skåne. Årsmötet öppnades i förtröstan på Gud och hans vänskap, på hans Ord och hans Ande samt i bröders gemenskap – vi sjöng ur Lova Herren, sång nr 240. Alla hälsades välkomna till… Läs hela artikeln »

MBV blir ELM-BV

MBV:s 94:e årsmöte hölls den 17–19 juni i missionshuset på Fästningsgatan 9, Kristianstad, inköpt och upprustat av Evangelisk Lutherska Föreningen där. Föreningens ca 100 medlemmar – varav ett femtiotal barn i söndagsskolan och många som ännu inte börjat – hade förberett väl och bjöd alla på ett varmt välkomnan­de, visade… Läs hela artikeln »

Förslag till ny organisation snart i hamn!

En kommitté har under flera år arbetat fram förslag till en förändrad organisationsstruktur för MBV, ELM, KUS och NSM. En ny organisation håller nu på att ta form. Organisationskommitténs översiktliga presentation jämte nya stadgar med kommentarer skickades i början av augusti ut på remissomgång till 64 föreningar och 317 ombud…. Läs hela artikeln »

Förslag på ny organisationsstruktur ute på remiss

Organisationskommittén skickade i början av januari ut ett förslag på ny gemensam organisationsstruktur för de fem organisationerna MBV, ELMsv, NSM, KUS och KUM. Förslaget är sänt till medlemsföreningar, vängrupper, provinsombud och enskilda medlemmar. Organisationernas medlemmar ombeds sätta sig in i förslaget. Sänd in era synpunkter, föreningsvis eller som enskilda, till… Läs hela artikeln »

Ett mål – ett namn – en organisation

Nyligen har Fyra AU – arbetsutskotten från organisationerna MBV, ELMsv, NSM och KUS – varit samlade för gemensamma överläggningar. Detta forum träffas en gång per år för att dryfta gemensamma angelägenheter. Ett ämne som varit uppe de senare åren – faktiskt första gången redan  1996 – är frågan om vår… Läs hela artikeln »