Etikett: Öppet forum

Äktenskapet – en trygghet för barnen

Nils-Ola Andersson vänder sig i en insändare till Till Liv (9/2012) emot att en tidigare artikel av Jakob Andersson om äktenskap och sambo brister i realism. Jag kan dela uppfattningen att artikeln målade äktenskapet i väl grälla färger. Även om äktenskapet bärs upp av Guds välsignelse finns det mycket mörker… Läs hela artikeln »

Öppet forum

När jag läste Gammal sångskatt och nya lovsånger (Till Liv nr 1/04) var det många tankar som väcktes till liv. Jag har läst och sjungit genom alla sångerna i vår kära sångbok Lova Herren. De blir värdefullare för en ju äldre man blir. Tack, Gode Gud, för Lina Sandells sånger och även för andra… Läs hela artikeln »

Är Missionsprovinsen en framtidsväg?

Alla som läser dessa rader har förmodligen hört namnet Missionsprovinsen, men kanske inte så mycket mer. Andra har skaffat sig information, varit med i samtal, kanske tagit ställning, för eller emot.

Glöm inte familjeandakten!

Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Hebr. 2:13. Visst är det alla kristna föräldrars innerliga önskan och bön, att deras barn en gång skall vara med inför Guds tron och att de ovan citerade orden då skall kunna sägas om dem. Tiden är kort –… Läs hela artikeln »

Öppet forum

En levande tro Redaktionen har från två predikanter mottagit ett önskemål om att få ge ett alternativt, kompletterande svar till den själavårdsfråga som behandlades i januarinumret av Till Liv. Eftersom detta bidrag kan vara till ytterligare hjälp publicerar vi det gärna. ”Låt allt bli till uppbyggelse”, 1 Kor. 14:26. Frågeställaren… Läs hela artikeln »

Öppet forum – läsarnas egna sida

Mission i Peru? Efter att ha läst broschyren Peruextra undrar jag om MBV använder missionsmedlen på rätt sätt. Visst kan vi ha frågetecken inför en del i den katolska tron. Och naturligtvis finns det mycken otro i Peru. Dock anser jag, att det finns ännu mer otro i Sverige än… Läs hela artikeln »

Guds ord – en möjlighet eller något nödvändigt?

I Till Livs januarinummer finns en artikel som är skriven i det ytterst behjärtansvärda syftet att få oss att läsa, och inte bara läsa, utan verkligen bruka Bibeln. Och sådana förmaningar och uppmuntringar behöver vi säkert lite till mans. För egen del behöver jag ständigt påminnas om att Ordet bör… Läs hela artikeln »

Gärningslära för icke-kristna?

Ett tidigare inlett meningsutbyte fortsätter här. Saken gäller vad Predikaren har att säga oss om meningen med livet och nu också vad man i kristen undervisning bör använda för tilltal till sökande människor. Tack, Fredrik, för ditt utförliga svar! Vi har fortfarande en del att samtala om och jag tror… Läs hela artikeln »

Öppet forum

Jesus är meningen med livet! En artikel i Till Liv nr 6/00 av Fredrik Hector om det viktiga ämnet ”Livets mening” väckte många frågor och bekymmer hos mig. Dessa gäller vilken teologi och vilken förkunnelse vi i MBV står för och vill räcka våra medmänniskor och varandra, för att ingen… Läs hela artikeln »

Öppet forum

”Förord och efterskrift – om rotlöshet och längtan efter ett kristet sammanhang” var rubriken på en artikel i Till Liv nr 5, i vilken Rune Gustavsson riktade sig främst till den yngre generationen med ”några personliga reflektioner”, som slutade med följande tanke: ”Varje människa är en länk i en lång kedja, som hakar fast i det förgångna och överför något till framtiden. Din efterskrift är nästa generations förord. Det tål att tänka mycket över.” Marcus Westergren heter en läsare som har tänkt över artikeln och vill framföra sina synpunkter på innehållet.