Etikett: Ordet

Bruka Ordet!

Bibeln är Guds ord. I Bibeln har du fått det eviga livets ord.
Du missunnar väl inte dig själv dess välsignelser?

Vad händer?

Majoriteten av denna tidnings läsare tillhör (ännu) organisationen Svenska kyrkan. Den kan inte likställas med Kristi Kyrka i Sverige. Med smärta måste vi närmast konstatera, att organisationen Svenska kyrkan blivit Kristi Kyrkas fiende. Men det händer också mycket, som visar att Kristi Kyrka i Sverige ännu lever. Vi har också anledning att hålla fast vid vad Jesus en gång sade: ”Min Fader verkar ännu alltjämt, så verkar också jag” (Joh. 5:17).