Etikett: Organisation

Ett mål – ett namn – en organisation

Nyligen har Fyra AU – arbetsutskotten från organisationerna MBV, ELMsv, NSM och KUS – varit samlade för gemensamma överläggningar. Detta forum träffas en gång per år för att dryfta gemensamma angelägenheter. Ett ämne som varit uppe de senare åren – faktiskt första gången redan  1996 – är frågan om vår… Läs hela artikeln »

Låt oss tala om saken!

Organisatorisk reda och samsyn som styr allt i predikolokalen, enhetliga predikanter med perfektion i läran – ja, då skall allt bli bra. Är detta vår erfarenhet och ett verklighets- och bibelförankrat hopp? Vad är grunden för sann kristen enhet? Förändras vi alla i en ny organisatorisk enhet så att tron… Läs hela artikeln »