Etikett: Örkelljunga

Noterat från årsmöte och styrelse

Det enskilda årsmötet inleddes av Nils-Göran Nilsson, som också valdes att leda förhandlingarna, assisterad av Bengt Hjort. Revisorn Sven-Inge Svensson gjorde en utförlig tillbakablick och genomgång av MBV:s ekonomiska situation, föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2001 och läste revisonsberättelsen med tillstyrkan om fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning. I… Läs hela artikeln »

Högtid i Örkelljunga

Fredagen den 14 juni kl. 17 fylldes Örkelljunga missionshus av årsmötetsdeltagare. Lars Johansson hälsade oss välkomna och därefter predikade Rune Gustavsson om att vara ”frimodig i Kristus”.