Etikett: Pengar

Med Jesus bland pengar och prylar

Kapitalismens ideal krockar inte sällan med kristendomens. Hur ska vi tänka om kapitalismen och hur ska vi leva våra liv i ett samhälle där så mycket styrs av marknadsekonomins krafter?

Inte ens din egen kropp

FÖR EN TID SEDAN var det ett par verser i Bibeln som fick tala särskilt till mig. De talar om att även min kropp tillhör Gud.

Ära Herren med dina ägodelar! ORDS. 3:9

I BIBELNS UNDERVISNING om pengar och ägande ligger inte brännpunkten i hur mycket vi äger, utan i vår kärlek till Gud och i vårt sätt att förvalta hans gåvor. Men givande och generositet är viktigt i allt kristet lärjungaskap – ämnet belyses här i ett utdrag ur CredoAkademins skriftserie nr 1/93, författare Stefan Gustavsson.

En helig plånbok

Hur ska vårt givande se ut? Till vad ska vi ge? Bör man ge ”tionde”? Sverre Bøe, lärare på Fjellhaugs Bibelskola i Oslo, hjälper oss att se vad Bibeln säger om den kristnes givartjänst.

Våra pengar räcker – det ser Gud till

Som styrelseledamot i en förening som äger en missionsgård har jag lärt mig att även om föreningens målsättning är ”att människor som kommer hit får uppleva Jesus” så är ekonomi också en viktig del. Punkten återfinns på dagordningen vid varje styrelsemöte. Vid en snabb genomgång av styrelseprotokollen senaste verksamhetsåret ser… Läs hela artikeln »