Etikett: Pietism

Referat från temadagen ”Våra rötter” på Strandhem

En strålande februarilördag samlades 125 personer från skilda delar av södra Sverige till en innehållsrik dag på Strandhem. Ett bra initiativ hade Markaryds församling tagit genom att bjuda hela kyrkorådet till temadagen som en studiedag.