Etikett: Präst

Präst? Jag? – om det allmänna prästadömet

Alla kristna är kallade till förkunnare. Det kan ta sig många olika uttryck men det är ett både viktigt och privilegierande uppdrag. Den femte artikeln i vår serie om ELMs teologi handlar om det allmänna prästadömet.

Trons kamp i Danmark

Evangelisk Luthersk Missionsforening är den organisation i Danmark som MBV under flera decennier har samarbetat med i inre och yttre mission. Vi har bett dess ordförande att ge Till Livs läsare en orientering om den andliga situationen i vårt södra broderland.

Möt Salomon – präst i Addis Abeba

Under många år har Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt) haft bara ett fåtal präster. På sistone har den fått ett större antal nya tjänare. I Addis Abeba tjänstgör förutom qes (pastor) Bahta även två unga präster. En av dem, Salomon Hailo, 32, presenteras här för Till Livs läsare.