Etikett: Predikant

Småbarnsförälder – predikant

Hur får man ihop livet som fritidspredikant och småbarnsförälder? Åsa Johansson har träffat två predikanter för att höra hur de gör. Det blev ett samtal om planering, utmaningar och hängivenhet. Men det kom också att handla om hur barnen kan få inspirera sina föräldrar i tron på Gud.

I det levande ordets tjänst

Hur är det egentligen att vara predikant? Hur är det att stå där framme och ha uppdraget att utlägga och förklara Ordet så att åhörarna förstår det – att trösta, lära, förmana och varna, som den gamla tackbönen efter predikan formulerar det. Vi möter två predikanter från var sin del av landet.

Vad är en predikant?

Under våren offentliggjorde ELMs läroråd 17 teser om predikantens identitet och uppdrag. Erik J. Andersson berättar om arbetet och lärorådets slutsatser.

På luren

Roseniusföreningen i Stockholm har anställt Markus Hector som predikant. Han tillträder 1 september. Till Liv har ställt några frågor till honom. Jag får önska dig lycka till i din nya tjänst i Roseniuskyrkan! Hur känns det? – Tack för det! Jo då, det känns spännande. Och lite nervöst, naturligtvis. Det… Läs hela artikeln »

Den store Konungens budbärare

Vi ser dem i talarstolen – predikanterna, som talar på olika platser. Fyra predikanter svarar på några av våra frågor.

Ny predikant inom NSM

I somras kallades Sven E. Hammarberg till predikant för Nordöstra Skånes Missionsförening. Till Liv bad om en kort presentation och om ett bibelord som ligger honom varmt om hjärtat att dela med sig av: Jag föddes 1970 i den einarssonska familjen från Bjärsjölagård. Min fru Cecilia och jag har vårt… Läs hela artikeln »

På villsam stig

Djupt inne i de vida skogarna i Norrlands inland låg för några decennier sen den lilla byn Granhult, som fanns med på BV-predikanters turlista.