Tagg: Psaltaren

Guds storhet och godhet

Bibelns Gud är outrannsaklig. Han kan alltså inte utforskas, men han vill att vi skall begrunda hans ord och hans gärningar. En sådan begrundan föder vördnad och lov inför Gud. Det är en sådan upphöjelse av Gud David ger uttryck för i sin lovsång.

Behöver jag Jesus?

Varför tro på Jesus när det verkar gå så bra att leva utan honom? Lönar det sig att vara kristen?
Frågan kan tyckas märklig, men det är i grunden den frågan Asaf brottas med i Psalm 73.

En kristens inre strider

I denna psalm av Asaf får vi följa en troende människas kamp i tider då Gud tycks vara avlägsen. Varje kristen, som själv har brottats med svårigheter och som har anfäktats av ’Guds tystnad’, vet vad Asaf talar om.

En förlåtande Gud

Psaltaren 51 är en av de mest omtyckta och lästa psalmerna. I flera tusen år har misslyckade människor kunnat identifiera sig med Davids syndabekännelse och förlåtelse.
Jesus är barmhärtig mot syndaren som bekänner sin synd.

En närvarande Gud

Den kristna tron grundar sig på att Gud har talat till oss, och hans ord finns nedtecknade i Bibeln. Där låter Gud oss veta vem han är och i Psaltaren 139 ser vi att han är en närvarande Gud. Läs gärna först psalmen här intill.

Guds verk i naturen

Psaltaren 104 beskriver med ett rikt och poetiskt språk både Skaparen och skapelsen – och vi får instämma i orden: Hur många är inte dina verk, Herre!

Trygghet och ängslan

Psaltaren 27 är ett tydligt exempel på att psalmerna kan läsas och förstås ur olika synvinklar. Här talar först och främst David, som står som psalmens författare. Men här talar på ett djupare plan Kristus själv, ty han är den som mer än någon annan har fått lida på grund av falska vittnen eller menedare som är vittnen i våldets tjänst. Orden i psalmen kan också vara den enskilde kristnes eller den kristna församlingens.

Jesus Messias, Konungen

Psaltaren 2 handlar om människors uppror både mot Herren och hans Messias – men också mot Guds folk. Men makten finns hos Herren, och den slutgiltiga segern vanns av Kristus på påskdagens morgon.

Gud är vår tillflykt

Martin Luthers välkända psalm ”Vår Gud är oss en väldig borg” är en fri omskrivning av Psaltaren 46. Luther visste vad det innebär att förtrösta på Gud, och det är detta både nämnda psaltarpsalm och Luthers egen psalm handlar om.

Psaltaren – mitt i Bibeln och mitt i livet

I varje nummer av Till Liv vill vi under det nya året fördjupa oss i en psaltarpsalm. Här kommer först en introduktion: Hur har Psaltaren använts och hur ska vi läsa och förstå den?