Tagg: Recension

Utmärkt bibelguide sätter igång tankar

En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet Bibeln idag Prästen Johannes Imberg har publicerat en bibelguide över Kolosserbrevet och Filemonbrevet. Upplägget är klassiskt, först en inledande beskrivning av bibelboken och därefter passager med kommentarer till korta stycken i bibeltexten. Varje avsnitt har en rubrik som fångar upp en viktig poäng i bibeltexten…. Läs hela artikeln »

Behöver tron försvaras?

Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik Stefan Gustavsson CredoAkademin 2016 Människor med en tydlig kallelse har alltid fascinerat mig. Stefan Gustavsson är en sådan. Redan i sin ungdomstid upptäckte han apologetiken och fann sin uppgift inom detta område. Om andra haft ”sin apologetiska period” har han bara fortsatt och… Läs hela artikeln »

Jag sökte Allah och fann Jesus

”Jag sökte Allah och fann Jesus” är en gripande berättelse om Nabeel Qureshis resa från muslim till kristen.

Själavårdande om skuld och försoning

I sin bok Förlåtelse som nödvändig frihet berättar bibelvetaren Bo Krister Ljungberg om hur han som lärare på en gymnasieskola utsattes för konstant mobbning av sina elever.

Fascinerande skildring av svensk-eritreansk kyrkohistoria

Bakgrunden till och framväxten av en luthersk kyrka i Eritrea, 1911–1932: eritreansktsvenskt initiativ Alazar Menghestu  HUR GICK DET egentligen till när MBV:s missionsarbete i Afrika började? För att besvara den frågan har man hittills i princip varit hänvisad till två slags källor: Dels till gamla nummer av BV:s Missionstidning resp…. Läs hela artikeln »

Lämna alltid en lampa tänd

Rob Parsons Libris förlag 123 sidor. Att älska med villkorslös kärlek också den vars handlingar jag inte accepterar är en konst att ständigt öva sig i. Tillvaron, både i och utanför våra församlingar och hem, skulle vara betydligt varmare om vi alla gick in för att öva oss i denna… Läs hela artikeln »

Recension

Släktresan av Christian Braw. Hägglunds förlag, 2003. De flesta romaner ger under läsningen upphov till känslor och tankar av olika slag. I många fall är det dock så att känslorna och tankarna försvinner samtidigt som man lägger boken ifrån sig. För mig tillhör Christian Braw den skara författare som med… Läs hela artikeln »

Recension

Om Gud av Jonas Gardell. Norstedts. Jonas Gardell är en mycket uppmärksammad komiker och författare. Och ett av mina största intressen är Gamla testamentet. Det är alltså med viss förväntan jag avsätter en eftermiddag åt att läsa Gardells redan mycket omtalade bok Om Gud, som kommit nu i vår. Och… Läs hela artikeln »

Recension

Arvet från reformationen – teologihistoriska studier av Bengt Hägglund. Församlingsförlaget. 160 sidor. Denna nyutkomna bok handlar om Luther och vad han lärde. I den har samlats ett tiotal uppsatser av Bengt Hägglund, professor emeritus i Lund. Författaren har verklig kompetens på området; Hägglund anses höra till världens främsta kännare av… Läs hela artikeln »

Recension

Luthers lilla katekes – med en förklaring för vuxna och barn Martin Luthers lilla katekes är en pärla bland kristen litteratur, alldeles för värdefull för att glömmas bort. Nu har Biblicums förlag gett ut Lilla katekesen på modern svenska med en omfattande förklaring utarbetad av professor David P. Kuske (Wisconsin-synoden)…. Läs hela artikeln »