Etikett: Reflektionen

Fastän många – en enda kropp!

Många människor. Många möten. Många i kyrkan. Många leenden. Intrycken är talrika i ett land med många människor, färger och kulturer. Det mesta är annorlunda. Naturen, klimatet, språket, sättet att tänka, upplevelsen av tiden och nuet.

Reflektionen

Så är årets val överstökat. De partier som mest aktivt verkat för Sveriges avkristnande tar nu åt sig äran för en framgång, som emellertid snart nog kan visa sig vara en pyrrusseger. Herren Gud, som allseende och allsmäktig råder över alla folk, den Gud som har ”fastställt bestämda tider och… Läs hela artikeln »

Våga visa glädje

– Kära vänner, varför ser ni så ledsna ut? Hörde ni inte att Jesus lever och är mitt ibland oss med sin förlåtelse och frid? Prästen har just avslutat sin påskdagspredikan och ser ut över församlingen. Jag blir överraskad av hans ord. Ser vi verkligen ledsna ut, vi som just… Läs hela artikeln »

Sanning och kärlek

Det finns ett sanningskrav när det gäller Guds ord om lära och liv som vi inte får tumma på. Men kärleken kräver också något. Det ena kan inte spelas ut mot det andra. Ändå har vi så svårt att förena dem. Var brister det mest?

Intet nytt under solen

”Vadhelst jag befaller dig skall du predika. Frukta inte för dem; ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren… Se, jag lägger mina ord i din mun.” Jeremia hade helst velat slippa, när Herren Gud kallade honom till profet. ”Du grep mig och blev mig övermäktig”, säger… Läs hela artikeln »

Den bästa brottsförebyggande faktorn

För en tid sedan hörde jag på radion att bruket av lugnande medel bland förskolebarn i USA ökat markant. Rohypnol och Ritalina, dvs. amfetamin, ges till stökiga barn, ja, t.o.m. till fyraåringar, som över huvud taget inte har någon diagnos.

Marknadsanalys och Jesus

Ibland när jag möter affärsfolk och företagare, får jag en för mig förvirrande fråga. Ungefär så: Vad lär sig kyrkan av marknadens strategier för att överleva i vårt samhälle? Eller: Allt färre går i kyrkan, varför ser inte kyrkan på hur företagen gör för att sälja mer? Marknaden tillhör sådant,… Läs hela artikeln »

Väckelserörelsernas glöd

Vilken nåd att få möta människor med den glöd som är en frukt av att Guds Andes vind dragit fram över en bygd! Hur uppbyggligt är det inte att se stora skaror, som prisar Herren och gärna lyssnar till biblisk förkunnelse. Vilken välsignelse har det inte varit för Svenska kyrkan… Läs hela artikeln »

”Störst är den som tjänar mest”

Bryt ner hierarkin! Slagordet återkommer allt oftare, både i modern kulturdebatt och i kyrkans retorik. Genom debattprogram i TV och radio påminns vi ständigt om att vi lever i en tid av misstro mot auktoriteter och historiska strukturer genom vilka makten utnyttjats. Kyrkan med sin hierarkiska uppbyggnad och brokiga historia… Läs hela artikeln »

Hemlängtan?

Varför sjungs det så lite ”hemlandssånger” nu för tiden? Det är en fråga jag hör företrädesvis äldre missionsvänner ställa, ofta med ett visst vemod i tonen.