Tagg: Reportage

Café Rafiki – en mötesplats

Om det finns en kyrka med visioner, lokaler att använda, brinnande hjärtan och människor som inte hört evangeliet – öppna då ett café. Så är det i Umeå!

Mission med fokus på Sverige

Det har hållits möte i Hjärsåslilla i nordöstra Skåne. Ämnena var tydliga och provocerande: Hur når vi nya människor? Hur startar vi nytt? Endast Bibeln, Guds eget ord, kan ge frimodighet, nu och framöver.

Var var du då, Gud?

Om kristen tro är sann, bör den också hålla för all ärlig prövning – det kan man läsa på organisationen Apologias hemsida. I slutet av oktober anordnades en konferens i Lund just för att pröva den kristna tron utifrån de svåra frågorna om Gud, ondska och lidande. Berättelser om olika bibelpersoner fick vägleda.

Missionsäventyr i Rumänien

Tillsammans med organisationen Ungdom Med Uppgift (UMU) ordnade ELU en missionsresa, ”Mission Adventures”, till Rumänien. Vi var sjutton personer som tog chansen att åka på en fantastisk resa, med och för Gud.

Följ med till FFG!

En utbildning som syftar till att rusta människor för tjänst i kyrka, mission, samhälle och akademi

Absolut människovärde – grund och hot

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det fastslås i första artikeln i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, och det är nog få människor i vårt land som har invändningar mot detta. Ändå brottas säkert många med frågor om människovärdet och upplever att deras eget eller andras värde inte respekteras.

Ett besök betyder så mycket

Många människor måste på ålderns höst flytta till särskilda äldreboenden. Då riskerar man att förlora kontakten med sin kristna förening eller församling. Men ibland anordnas det gudstjänster där – till glädje för många.

En missionsstation vid havet, mellan tallarna

En av ELMs fem missionsgårdar ligger i Åhus i Skåne. Vi får nu göra ett besök på gården och ta del av både historia och visioner. Kanske kan det locka fler till ett besök ’på riktigt’ …

ELM Syds årsmöte

Till Sommarmötet kommer nästan alla – till ELM Syds höst- och vårmöte hoppas arrangörerna att folket som bor i närheten kommer, därför alternerar det runt. Den tredje helgen i maj var det vårmöte i Ängelholms missionshus. På lördagen hölls årsmöte, både för ELM Syd och för missionsgårdarna Strandhem och Åhus… Läs hela artikeln »

ELM-BVs årsmöte

Den tredje helgen i juni höll ELM-BV sitt tredje årsmöte. Till själva förhandlingarna på lördagen kom 154 röstberättigade samt en hel del andra medlemmar, missionärer och anställda.
På lördagskvällen och på söndagen stod mission och undervisning i centrum.