Tagg: Saxat

Saxat & utblickar

Allt fler unga i Iran blir kristna DEN SHIITISKA regimen i Iran anställer präster för att ge specialundervisning om islam för ungdomar och detta tolkas som rädsla för att förlora inflytande. Under rubriken ”Islams dominans i Iran luckras upp” skriver Ramin Mostaghim i Dagen (11/5) att 50 iranska pojkar och… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Allt fler sena aborter Dagen refererar den 13/5 till TT (som citerar Dagens Medicin) och skriver att allt fler sena aborter (efter 18:e grav.veckan) beviljas i Sverige. 2003 beviljades 389 sena aborter. Av dem gjordes 164 på grund av skador på fostret och 225 av sociala skäl (år 2002 349,… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Passions- och påskdramat i svenska media… I en av påskens texter har vi blivit påminda om det allra viktigaste: ”att Kristus dog för våra synder … att han blev begravd, att han uppstod … och att han visade sig …” (1 Kor. 15:3–5). Det är just denna huvudsak, som, när… Läs hela artikeln »

Saxat och utblickar

Gamla eller nya sånger Att det finns olika åsikter om äldre, väl beprövade sånger och nya lovsånger framkommer när människor med olika traditioner eller erfarenheter möts. En reflektion vid arbetet med detta nummer av Till Liv är, att när Jesus tillsammans med sina lärjungar ätit påskalammet, Judas hade lämnat kretsen… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Kyrka och Folk ”i tiden” Fredrik Sidenvall, redaktör för Kyrka och Folk, skriver (nr 01- 02/2004) att tidningen i 80 år varit ”tidsenlig tiderna igenom” – genom att hålla fast vid Guds ord och försöka ”få kyrkans folk att följa med inte sin tid utan Guds tid”. ”Faran med den… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Utblick Norge Redaktionen för Till Liv gör oftast utblickar i Sverige, men denna gång vill vi börja med grannlandet Norge och Carl Fr. Wisløff som fyllde 95 år den 31/12. Den tidigare teologiprofessorn har haft stor inverkan på nordiskt kyrkoliv under senare hälften av 1900-talet men är kanske mest känd… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Ny evangeliebok i bruk En ny evangeliebok togs i bruk 1:a söndagen i Advent. Främsta anledningen till att en ny behövs är den nya bibelöversättningen. I Nya Dagen (ND) 27/11 citerar Daniel Wärn i en artikel kh Alve Svensson som säger: ”Värt att notera är att evangelieboken nu har texter… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Var i hela världen finns de kristna? I den kristna dagstidningen Nya Dagen (NyaD) hämtar Till Livs redaktion ofta nyhetsstoff för ”Saxat och utblickar”. Den 5/11 beskriver NyaD:s redaktör den omorientering av sitt internationella innehåll som tidningen måste göra p.g.a. den kristna kyrkans framväxt i övriga delar av världen: ”År… Läs hela artikeln »

Saxat och urklipp

Förföljelse och växt I Veckorapport 25/2003 från Martyrkyrkans Vänner r.f. kan vi läsa om läget i Nordkorea och i Indien. De ”som lyckats fly till Kina berättar om det förskräckliga livet i Nordkorea. Otroliga förföljelser, ständig kontroll av alla t.o.m. tankar. – – – Befolkningen har blivit utbildad till att… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Bibelförkunnelse och förnyelse Svenska Evangeliska Alliansens konferens i Linköping 24–25/8 karaktäriseras i Trons Värld (15/03) som ”en manifestation av bibelförkunnelse”. ”Huvudtalaren Don Carson, professor i Nya Testamentet i Chicago, visade sig vara en entusiastisk och outtröttlig bibelutläggare. [– – –] ’Det är skapelseläran som etablerar människans ansvarighet inför Gud. Synd… Läs hela artikeln »