Tagg: Saxat

Saxat & utblickar

Luther och nyttan med predikan Teol. dr Bernice Sundkvist har i avhandlingen Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse undersökt Luthers syn på vad en predikan är och skall vara. Christian Braw har i somras recenserat den i Svenska Dagbladet. Luther menar att predikan inte är ”ett tal om något långt… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Lagom religion för lagoma svenskar I Nordvästra Skånes Tidningar (5/5 -03) skrev journalisten Johan Tell om sitt besök i Globen då Dalai Lama var där nyligen. Han åkte dit nyfiken och undrande – hur kan det vara att Tibets andlige och politiske ledare Hans Helighet den XIV Dalai Lama, en… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Missionsprovinsen höll årsmöte Lördagen 17 maj höll missionsprovinsens stödförening sitt första årsmöte, och en ordinarie styrelse valdes. Sju ledamöter från interimsstyrelsen omvaldes: Göran Beijer, Bengt Birgersson (ordf), Johnny Bjuremo, Marianne Nordström, Arne Olsson, Fredrik Sidenvall och Jan-Ulrik Smetana. Tre nya valdes in: Lars Artman, Per-Olof Hermansson och Ann-Christin Lidén. Årsmötet… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Skiljas från kristendomen? I en krönika på Skärtorsdagen i Sveriges Radio P1-morgon den 17 april öppnade Kjell-Albin Abrahamsson, Wien, med följande tänkvärda ord: ”Torsdag morgon, och den kristna världens största högtid är här. Kanske har jag bott alldeles för länge i katolska länder, men jag upplever den Svenska Kyrkan som… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Rörelser i stagnation Folkrörelsesverige håller på att utarmas. Mellan 1992 och 2000 försvann en miljon aktiva föreningsmedlemmar, enligt en ny undersökning från Statistiska Centralbyrån. Det är främst de gamla traditionella folkrörelserna som förlorar terräng, dvs. partierna, nykterhetsorgansiationerna och kyrkorna. Det är de äldre som ännu så länge håller det traditionella… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Ensamståendes barn mår sämre Barn som växer upp i ensamhushåll löper större risk att drabbas av psykisk sjukdom, självmord, fysiska skador och drogmissbruk, visar en studie från Socialstyrelsen, i vilken 65 000 barn till ensamstående föräldrar har jämförts med 921 000 barn som vuxit upp med båda föräldrarna. Nya Dagen… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Kyrkliga Förbundet och missionsprovinsen I mitten av januari höll Kyrkliga Förbundet ett sammanträde för att behandla förslaget om den planerade missionsprovinsen. Slutsatsen liknar i flera stycken den ståndpunkt som Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners styrelse intagit (se Till Liv 11/02 och s. 22 i detta nummer). Man informerar i Kyrka och Folk… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Katastrofhot i Etiopien I delar av Etiopien och Eritrea har regnen nu helt uteblivit i två säsonger. Två hela skördar har torkat bort och det finns inget utsäde kvar till nästa regnperiod, står det att läsa om i en gripande artikel i Svenska Dagbladet den 29 december 2002. Den annalkande… Läs hela artikeln »

Saxat och utblickar

Viktigast i julfirandet Sifo har undersökt svenskarnas julvanor. De kristna inslagen är rätt undanträngda. Viktigaste julpyntet är elljusstaken; den ställs fram i 95 procent av de svenska hemmen. Julkrubban återfinns endast i en tredjedel av hemmen. Vad är då viktigt att göra under julen? Att ge julklappar tycker 97 procent… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Färre missionärer I dag arbetar knappt 700 svenska missionärer i utlandstjänst; det betyder mer än en halvering på tio år (Nya Dagen, 24/10). Som orsaker till minskningen nämns att de inhemska kyrkorna själva tagit över mer av arbetet, att krig och oroligheter i en del länder hindrar, att systerkyrkorna numera… Läs hela artikeln »