Tagg: Själavård

Låt Jesus öppna ditt liv!

Mycket i livet är svårt, rörigt och oklart. Men Jesus vill öppna våra sinnen. Vi får ha förväntningar på hur han kommer att överraska oss detta nya år.

En unik möjlighet

Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. 1 Mos. 3:7

Kallad av Gud själv

Att vara Jesu lärjunge kan innebära både yttre motstånd och inre vånda. Men med oss står en som vill dela allt och bära allt.

Adam, Salomo och jag

Om du var garanterad att få det du ber om, vad skulle du be om då? Bibelns Salomo ger ett kanske överraskande svar …

Hagar

Trots att flera tusen år passerat kan vi som lever i dag känna igen oss i berättelsen om Abrahams slavinna, Hagar. Också vi behöver stanna upp inför frågan som ställdes till henne: ”Varifrån kommer du och vart är du på väg?”

Bitterhet

Bitterhet gör livet plågsamt för både oss själva och vår omgivning. Vi behöver hjälp att sörja våra förluster för att Guds godhet ska kunna nå in och tina upp våra frusna själar.

Vrede

Det är viktigt att ha kontakt med sin vrede och rikta den mot det som är osunt och bryter ner. När Gud blir vred är det en reaktion som hör samman med hans kärlek.

Likgiltighet

Vart tog ungdomens brinnande engagemang vägen? Om likgiltigheten har fått grepp om oss har ofta även tron svalnat. och omvänt: när tron nytänds väcks också engagemanget åter till liv. I denna artikel ges nyckeln till att hålla likgiltigheten borta.

Hat

Alla bär vi på både ont och gott i vår personlighet. Vår uppgift är att ställa oss på det godas sida, även när det tar emot – ställa oss nära Jesus.

Avundsjuka

Vad ska jag göra med min avund? Den gör mig missunnsam, skadeglad och orättvis när jag bedömer andra. Denna känsla hotar att förpesta livet för
både mig själv och för människor i min omgivning. Men det finns hjälp att få.