Etikett: Tideräkning

Tideräkning i Bibeln

Bibelns texter berör tid och tideräkning i många sammanhang, men något enhetligt system för angivande av en tidpunkt finns inte, ingen tideräkning jämförbar med vår. Detta gör att vi möter många svårigheter angående tidsangivelser, särskilt i Gamla Testamentet.