Tagg: Till att börja med

Öppna för Jesus

Se, jag står för dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos… Läs hela artikeln »

Stillhet inför Gud

Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15. Vi lever i en hektisk tid, då lugn och ro är en bristvara. Vi talar gärna om vår längtan efter stillhet men vi ger oss sällan tid att tillfredsställa den. Vår tillvaro fylls med aktiviteter från morgon till kväll, och när… Läs hela artikeln »

Ett är nödvändigt

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt. 6:33. I byn Betania utanför Jerusalem bodde de tre syskonen Marta, Maria och Lasarus. I deras hem var Jesus en välkommen gäst. Vid ett tillfälle, då Jesus gästade dem, var Marta strängt upptagen av… Läs hela artikeln »

Följ Herren Jesus

”Följ mig”, sade Jesus till publikanen Levi, när denne satt vid tullhuset. ”Då lämnade Levi allt, steg upp och följde honom.” (Luk. 5.) Så gjorde också brödraparen Petrus och Andreas, Jakob och Johannes. De lämnade allt och följde Jesus. I kraft av Jesu kallelse och i lydnad för hans ord… Läs hela artikeln »

Här finns ännu plats

Jesus tackade inte nej, då människor bjöd honom hem. Inte ens då de var hans fiender. I Luk. 14 läser vi om att Jesus en sabbat går in för att äta hos en av de ledande fariséerna. Andra fariséer och skriftlärda var också bjudna. Dessa ”vaktade på Jesus”. Jesus brukade… Läs hela artikeln »

Bön och åkallan

”Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte… Läs hela artikeln »

Uppståndelsens vittnen

Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. 1 Petr. 1:3–4. Petrus är ett av uppståndelsens och påskens vittnen. De allra första var de kvinnor som evangelierna nämner,… Läs hela artikeln »

Maten som varar

Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger och evigt liv, och som Människosonen skall ge er. Joh. 6:27. ”Skänk oss arbetets glädje.” Så bad man förr i våra kyrkor. Den glädjen saknar många. Vi behövde be så igen – för både… Läs hela artikeln »

Med fridens band

Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Mark. 10:32–45. Jesus och hans lärjungar är på väg mot Jerusalem, och Jesus förbereder lärjungarna på vad som skall hända de närmaste dagarna. Guds Son skall bli utlämnad åt översteprästerna… Läs hela artikeln »

Vandra i ljuset!

Bön: Herre, vår Gud, du som lät stjärnan leda hedningarna till din Sons krubba, låt ditt ljus gå upp för alla jordens folk, så att hela världen får se din härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra… Läs hela artikeln »