Tagg: Till att börja med

Frihet för de fångna

Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren: ”Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn.” Jes. 49:24–25. Vem… Läs hela artikeln »

Akors dal – en hoppets port

Vi talar ibland om ”misslyckade dagar”, då allt tycks gå oss emot. Israels folk höll på att inta det utlovade landet. Spejare hade varit på rekognosceringsrunda i den lilla staden Ai.

Vad är viktigast i livet?

”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den skall inte tas ifrån henne.” Luk. 10:41–42. Bön: Käre Herre Jesus, kom med din Helige Ande och hjälp mig att förstå hur jag prioriterar i… Läs hela artikeln »

Gud är mer

”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!” (Rom. 11:33a.) Det har förunnats människor att under korta ögonblick i livet få en större skymt av den Högste, av Gud av evighet. Annandag Påsk får vi i kyrkor och bönhus lyssna till berättelsen om två mäns vandring till… Läs hela artikeln »

Fattig för vår skull

Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. För er skull blev han fattig, han som var rik, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. 2 Kor. 8:9. Bön: Helige Ande, hjälp mig att tro och ta emot rikedomen från Gud. Jesus Kristus var rik. Det är sant… Läs hela artikeln »

Friköpt

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Gal. 3:13. Vad betyder ordet ”förbanna”? Vad är innebörden av ”friköpa”? Ordet ”förbanna” betyder fördöma och är det starkaste uttryck för Guds vrede över synden. Ofta används ordet ”förbannad” som ett uttryck för en människas berättigade… Läs hela artikeln »

Namnet Jesus

Det finns namn, som under vissa tider varit mycket kända. Vi som upplevt andra världskriget tänker kanske på Hitler, Mussolini och Stalin. Deras namn är förknippade med fruktansvärda händelser: krig, förföljelser, gaskamrar osv. Nu är de borta, döda.

Vardagskristen

En kristen skomakare skall inte vittna om sin tro genom att skriva bibelord på skosulorna när han halvsular. Han skall vittna om sin tro genom att göra ett gott jobb, halvsula med omsorg och kunnighet och visa sina medmänniskor välvilja och hjälpsamhet. Bibelorden och själavården skall prästen stå för. Det… Läs hela artikeln »

Hoppas på Herren, alla folk!

Ett nytt år ligger framför oss, ett oanvänt och friskt år, och ännu en sträcka av livsvägen ska trampas upp. Ska det bli lätt eller tungt att gå vägen? – ”Mig vare det nog, att min Fader vet utväg för det och för det och känner den ofarna stigen, och… Läs hela artikeln »

För alla

I Betlehem skulle världens Frälsare födas i ringhet och fattigdom i ett stall, ”ty för dem var inte rum i härbärget”. Så fattigt skulle det vara vid hans födelse och hela liv, därför att han genom sin fattigdom skulle göra oss rika. Synden gör människan så gränslöst fattig. Fattig på… Läs hela artikeln »