Tagg: Till att börja med

Gud är annorlunda

Gudomlig nåd betyder bland människor ofta just inte så mycket annat än ett Guds ursäktande. De flesta är hyggligt folk. Det som brister tar Gud hand om. Resonemanget fungerar hjälpligt, tills namn som Hitler kommer på tal. Vad skall Gud göra med sådana? Och var går för övrigt gränsen för… Läs hela artikeln »

Med Gud eller utan?

Vi börjar närma oss slutet på kyrkoåret och de allvarliga domstexterna. De handlar om att det finns två slags tillvaro i evigheten, med Gud eller utan.

Ära, nära, vara

En genomträngande känsla av att vara i fel rytm gör sig ibland påmind hos mig. Om ni ursäktar mig vill jag likna den vid foxtrot i benen, vals vid midjan och trumsolo i huvudet. Samma sak vid mötet med medmänniskan: tango hos mig och hip-hop hos den andre. Likadant i… Läs hela artikeln »

Herre, till vem skulle vi gå?

Det hade varit konfirmation i en kyrka i norra Skåne och nu gav prästen sina konfirmander ett minnesord hämtat från Joh. 6:67: ”Inte vill väl också ni gå bort?” Dessa ungdomar hade fått undervisning i den kristna trosläran och deltagit i kyrkans gudstjänster. Vad skulle nu hända? ”Inte vill väl… Läs hela artikeln »

Favoriserad av Gud

Har Gud favoriter, eftersom våra liv är så olika och måttet av glädje och sorg är så ojämnt? Det första vi skall komma ihåg är att Gud har ”favoriserat” varenda människa, om man med ”favorisera” menar att ge något till någon som inte gjort sig förtjänt av detta. Syndernas förlåtelse… Läs hela artikeln »

Det som förändrar allt

Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. Luk. 24:25–27. Två män vandrar modfällda och bedrövade från Jerusalem mot Emmaus uppståndelsedagens eftermiddag. Det som hänt den senaste veckan är för dem helt ofattbart. De hade följt och satt… Läs hela artikeln »

Jesus visste

Ni vet att det om två dagar är påsk. Då skall Människosonen bli utlämnad till att korsfästas. Matt. 26:2.   VAD LÄRJUNGARNA VISSTE Påsk betyder ”gå förbi”, ”skona” och påsken firades till minne av Israels barns räddning ur Egypten. Det visste lärjungarna. De kände till berättelsen om sina fäders uttåg… Läs hela artikeln »

Guds frid – vad är det?

”Frid vare med er”. När han sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Joh. 20: 19b–20 De flesta som lever med Jesus har av och till fått uppleva den frid som Gud kan ge, detta fantastiska att konkret få… Läs hela artikeln »

En nyårshälsning från Paulus

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds… Läs hela artikeln »

Inför tronen

Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter… Läs hela artikeln »