Tagg: Till livs

Sök livet därovan…

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Kol.3:2. ”Lev livet och gör dig goda dagar! – Satsa på dig själv! – Ät, drick och var glad!” lyder trendsättarnas budskap i dag. Vem kan längre tro på ett liv efter detta? Knappast en modern,… Läs hela artikeln »

Fritt inträde – Jesus har betalat!

Jesus säger i Matt 5:20: ”Om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, skall ni inte komma in i himmelriket.” Paulus skriver i Rom. 15:4: ”Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning.” Därför gäller Jesu undervisning också oss i dag: ”Om inte er… Läs hela artikeln »

”En liten stund med Jesus…”

I Lukasevangeliet 7 berättas det om att Jesus blev inbjuden till en farisé som hette Simon. Det hörde inte till vanligheterna, för fariséerna var ofta de bittraste fiender till Jesus. Jesus tar emellertid emot inbjudan. Det framgår inte i vilken stad Simon bodde men det kan mycket väl ha varit… Läs hela artikeln »

Tro och visshet

Där inget hopp fanns, där hoppades han (Abraham) ändå och trodde, och så blev han en fader för många folk, eftersom Gud hade sagt: Sådan skall din säd bli. Hans tro blev inte svagare därför att han såg, att hans kropp var förvissnad, hundraårig som han var, och att Saras moderliv var dött…

Mat i ödemarken

Joh.6:1-13 Ibland undar jag… Hur kan man få mat ute i en ödemark? Till mer än fem tusen personer? Och hur kan Guds folk få andlig mat i denna världens ödemark? Finns det möjligtvis mat till mig, mat som kan stilla själens hunger och törst? Jag undrar ibland hur det… Läs hela artikeln »