Etikett: Tro och politik

Putin och patriarken

Efter Rysslands invasion av Ukraina undrar många: Hur kan den rysk-ortodoxa kyrkan stödja president Putin och kriget? Varför är man så undfallande gentemot makten?

Tron kan aldrig vara demokratisk

Ska kyrkan vara politisk? I så fall på vilket sätt? Om detta och mycket annat har Till Livs tidigare redaktör, Markus Hector, samtalat med Ann Lång, som har en kommunalpolitisk karriär på båda sidor av blockgränsen bakom sig.

Bild på människor som röstar i ett val.

Partipolitisk kyrka – finns det något alternativ?

I Svenska kyrkan har politiska partier stort inflytande i frågor som rör tro och teologi. Här beskriver Jan-Anders Ekelund, tidigare ledamot av kyrkomötet, hur detta valsystem växte fram och manar till fortsatt kamp för ett mer lokalt och helt opolitiskt valsystem.

Att påverka samhället

Inom tolv månaders tid har vi haft kyrkoval, val till EU-parlamentet och nu, val till riksdagen, landsting och kommuner. Gustaf Lunnergård träffade Thomas Ardenfors, moderat politiker i Sollentuna, för ett samtal om samhällsengagemangets olika arenor.