Tagg: Tro

Kvinnan som hoppades på smulor Matt. 15:21–28, Mark. 7:24–30

Tänk bara på en så välfungerande mönsterförsamling, som den vi möter i Efesus. Jesus sänder brev: ”Omvänd dig! – – – Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.”

Själavård

Fråga: På flera ställen i Nya testamentet tycks det mig som om Jesus menar att vi får svar på våra böner i förhållande till hur stark tro vi har. ”Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror” (Matt. 21:22). Hur skall jag förstå detta?… Läs hela artikeln »

Brinner trons låga?

Det andliga livet är aldrig statiskt. Antingen växer det till eller också står det under inflytande av nedbrytande krafter i form av falsk lära, moralisk upplösning eller en förlamande likgiltighet och smygande sömnaktighet. Vi har alltid orsak att stanna upp och fråga oss: Våra lampor är väl inte på väg… Läs hela artikeln »

Grunden för vår tro

Tro är att lita på något man inte sett, att acceptera som faktum något man inte känt till, att räkna som emottaget det man ej fått i sina händer och att leva med en sådan övertygelse. Det finns ingen som inte har något slags tro. Vad man tror på kan… Läs hela artikeln »

En gåta

En gåva utav Gud jag är men sällsynt dock i världen här. Jag leva kan på land och sjö, på Grönlands klippomslutna ö, på Indiens rika blomsterfält, i skogens snår, i öknens tält och i vår gamla Nord, ja, överallt på Herrens jord. Jag finns i fängelse och kyrka, ger… Läs hela artikeln »

Vad är att tro?

Tron är en fast övertygelse om delar av verkligheten som inte syns och samtidigt, som någon sagt, ”den mörka tomheten i mitt inre, i vilken Kristus bor”. En artikel om trons karaktär av försanthållande och tillit.

Trons kamp – en kamp där Gud vill forma oss

”Kämpa trons goda kamp”, förmanar aposteln Paulus, och Lina Sandell sjunger: ”O, håll i tron blott ut, tiden är kort!”
Men är trons kamp en vår prestation eller ett Guds arbete med oss enligt ordet: ”Som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand…”?

Vad är att tro?

Vi kan mena väldigt olika saker med ordet ”tro”. Till en sjuk säger vi: ”Jag tror att du snart ska bli frisk igen.” Då använder vi ordet ”tro” om något vi inte är säkra på. Vi ger uttryck för att vi hoppas på en förbättring. Du kan säkert själv ta… Läs hela artikeln »

Hand i hand med Gud och med varandra

24 augusti 1997. Missionärsinvigning i Göteborg. Olof och Sosso Göransson med barn är beredda att ge sig ut till Etiopien. Hanna Hjort, med flera års uppväxttid i detta land var med i kyrkan där invigningen hölls. Här följer hennes tankar från den dagen.

En höst som denna

Årstider gör mig lite fundersam och melankolisk. Det blir så tydligt att tiden går och saker förändras – inte alltid till det bättre.