Etikett: Umeå

På besök i missionshus

I studentstaden Umeå, nära centrum och universitet, ligger Lutherska Kapellet, men i dagligt tal säger man gärna bara Pilgatan. Här samlas man till bibelstudium och predikan, onsdagar och söndagar. Man gläds åt den goda förkunnelsen – och åt nytillkomna besökare.

Mariehemskyrkan – en evangelisk-luthersk samlingsplats i Umeå

På olika håll i vårt land växer gudstjänstgemenskaper fram. Mariehemskyrkan i Umeå var tidigare stadsdelskyrka i Svenska kyrkan. Den övertogs 1991 av Evangelisk-Luthersk Samling (ELS). Till Liv har intervjuat Henric Staxäng, som är en av dem som leder gudstjänsterna i Mariehemskyrkan. Staxäng har tidigare verkat som komminister i Botsmarks församling norr om Umeå men arbetar nu på heltid inom ELS.